hth华体会


圣 彼 得 堡 夏 宫
1 2 3 4 5 6 7 8 9

冬宫艾尔米塔什博物馆
1 2 3 4 5 6 7 8 9

克 林 姆 林 宫
1 2 3 4 5 6 7 8 9

俄 罗 斯 博 物 馆
1 2 3 4 5 6 7 8 9
叶卡捷林娜宫的园林艺术
叶卡捷林娜宫的室内装饰
莫斯科地铁犹如宫殿
地铁的世界七大奇迹之一
莫斯科的地铁
莫斯科是一个自由国度
莫斯科地下的艺术宫殿

w w w . c c c p i s m . c o m
Copyright 2004 All Rights Reserved